Vámraktár

A vámraktárak főként a nem közösségi áruk raktározásának célját szolgálják. A raktározás időtartamára a vámraktárban raktározott nem közösségi áruk mentesülnek a behozatali vámok kiszabása és a kereskedelem-politikai intézkedések alkalmazása alól.

Vámraktározási eljárás alá vonhatók továbbá azok az áruk is, amelyek a szabad forgalomba bocsátást követően elvesztik a közösségi áru jellegüket. A vámraktárba betárolhatóak továbbá a jövedéki adóköteles nem közösségi státuszú áruk is. A nem közösségi státuszú jövedéki adóköteles áruk vonatkozásában a vámjogi szabad forgalomba bocsátásig a Jöt. rendelkezései nem alkalmazhatóak, ezért vámraktárba történő betárolás esetén nem kell a betárolónak adóraktári engedéllyel rendelkeznie.

A nem közösségi státuszú jövedéki adóköteles áru betárolásánál lényeges, hogy a betároló vámraktárra megfelelő összegű biztosítékot nyújtsanak a jövedéki adóköteles áru magas adótartalma miatt.

Ezen kívül bizonyos közösségi áruk is vámraktározási eljárás alá vonhatók. A mezőgazdasági termékek export-visszatérítési rendszerével kapcsolatos kérdésekben, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportvisszatérítéséhez kapcsolódó testületi feladatok végrehajtásáról szóló mindenkor hatályos belső rendelkezést kell alkalmazni.

A gazdasági szükségletek, a különböző vámraktározási és technikai adottságok, valamint a vámfelügyelet követelményei határozzák meg azt, hogy milyen megnevezett raktártípus engedélyezhető. Pl.: közvámraktár, magánvámraktár vagy átmeneti megőrzési raktár. (forrás)

A 2120 Dunakeszi, Alagi major területén üzemeltetett I. típusú Vámudvarunk a NAV Pest Megyei Adó-és Vámigazgatósága felügyelete mellett, a térség egyedüli vámudvaraként biztosít lehetőséget valamennyi vámeljárás, illetve az azokhoz kapcsolódó adóügyek tekintetében (regisztrációs adó, adóraktár).

Érdeklődik a szolgáltatásink iránt? Kérjen Ajánlatot!