Raktározás: fogalma, típusai és folyamata

A raktározás röviden az árukészlet tárolása úgy, hogy annak állagát is megóvjuk, majd biztosítjuk az áruval való ellátást a felhasználó igényei szerint. Bővebben a céges logisztikai rendszernek, ellátási láncnak az a szegmense a raktározás, amely az alapanyagokat, félkész- és késztermékeket a gyártási, a felhasználási helyek és/vagy azok között tárolja, s ezen felül információkat is szolgáltat ezekkel kapcsolatban. A kitermelési és a felhasználási pont közötti anyagáramlásban fontos, kiegyenlítő szerep jut a raktározásnak. Feladata: a termelés folyamatosságának zökkenőmentes biztosítása.

A raktározás alapfolyamata

Hogy jobban megértsük a raktározás rendszerét és komplexitását, azt is tudnunk kell, hogy mi az a két művelet, folyamat, amelynek a működési hatékonysága biztosítja a balanszírozó hatást.

Alapvetően két művelet zajlik a raktárakban: a mozgatás/mozgás és nyugvás. Előbbi alatt a belső szállítási és a rakodási folyamatokat értjük, utóbbi esetében a tárolásról beszélhetünk. A raktározási rendszerben tehát a nyugalmi helyzet és az áru megfelelő volumenű mozgatása, elszállítása váltakozik.

Raktározás – a raktárak fontosabb típusai

A termékek elhelyezése zárt térben és nyitott térben egyaránt történhet a raktározás során (az építőipari alapanyagokat, például a sódert jellemzően nyílt helyen tárolják).

E szerint megkülönböztetünk:

  • teljesen zárt,
  • félig zárt
  • és nyitott tárolókat, raktárakat.

A tárolt termékek, áruk tulajdonságai alapján is csoportosíthatók a raktárak.

Léteznek:

  • kereskedelmi, ipari,
  • üzemi,
  • közlekedési, tranzit raktárak (pl. vámraktár),
  • begyűjtő raktárak (pl. bűnügyi),
  • készlettároló (nemzetgazdasági ellátásra) raktárak.

A raktárak befogadási képességét és mozgatási rendszerét úgy alakítják ki a raktározás során, hogy a raktározandó termékeket mennyiségileg és minőségileg is veszteség nélkül legyenek képesek megőrizni, és optimálisan szolgálják ki a felhasználási hely befogadási igényét.

Raktározás szolgáltatásaink

Raktározás – logisztika
Komissiózás

**********************************

Érdeklődik logisztikai szolgáltatásink iránt? Kérjen Ajánlatot!