Logisztika: mit jelent ez a fogalom?

Logisztika: mit jelent ez a fogalom?Pár szóval, röviden definiálva a logisztika az ellátás tudománya.

A logisztika az emberek, anyagok (lásd alapanyagok, illetve félkész- és késztermékek), energia, információk rendszeren belüli és rendszerek közötti áramoltatása úgy, hogy az összköltség és vevőkiszolgálás optimális legyen.

A logisztika egy menedzserszemlélet, amely magában foglalja a tervezést (útvonalak, módszerek), a szabályozást és a megvalósítást is. Hozzátartozik a termék eljuttatása a lelőhelytől a felhasználási helyig, de ugyanígy a logisztika ernyője alatt valósul meg a folyamat részét képező információáramlás is.

A logisztika feladata

Létezik egy úgynevezett 7M elv, amely szerint a logisztika célja, hogy…

 • a megfelelő dolog
 • a megfelelő mennyiségben
 • megfelelő minőségben
 • a megfelelő időben
 • a megfelelő helyen
 • a megfelelő információkkal együtt
 • a megfelelő áron elérhetővé váljon.

(Itt megemlítjük, hogy elterjedt és körvonalazódott a 9M elv is, itt a megfelelő minőségi kitétel alá a következő elemek sorakoznak fel: információ, anyag, energia, személyek, mennyiség, minőség, időpont, hely és költség.)

Logisztika ellátási lánc

A logisztikai rendszert, avagy láncot 4 folyamat határozza meg:

 • a tervezés,
 • a beszerzés,
 • a gyártás,
 • és a kiszállítás.

A logisztika a következő főbb tevékenységeket integrálja: a stratégia magában foglalja többek között a beszerzésre, készletezésre és értékesítésre vonatkozó tervezési folyamatot; a logisztikai folyamatok alá tartozik beszerzéshez, értékesítéshez termeléshez és az újrahasznosításhoz kötődő logisztikai munka; a teljesítmény elszámoláshoz és kommunikációhoz pedig a költségekkel kapcsolatos tevékenységet, az analitikát és a logisztika szolgáltatási színvonalára fókuszáló munkát sorolhatjuk.

Egy kis logisztika történelem – mikor vált kiemelt jelentőségűvé?

A 20. század elején beindult a tömegtermelés, továbbá a fogyasztói igények is növekedtek. Fejlődött a termelési logisztika, fontos lett a beszállítók közötti hatékony válogatás, továbbá szükségessé vált a keresleti piacok menedzselése.

A logisztika gazdasági jelentőségét, kiemelt fontosságát az 1950-es években ismerték fel, ekkor vált stratégiailag fontossá. Az első ország, ahol felértékelődött a logisztika, az az Egyesült Államok volt, ezt követte Nyugat-Európa, Kelet-Ázsia és Közép-Kelet-Európa.

Mérföldkőnek számított a logisztika történetében 1980, mikor kialakult az integrált logisztikai szemlélet, azaz a logisztikai tevékenységeket a továbbiakban már együtt kezelték.

Lassan mindenhol felismerték, hogy egy cég gazdasági versenyképességét jelentősen meghatározhatja a logisztika működésének hatékonysága. A logisztika színvonalának ugrásszerű emelkedése az informatika, kibernetika és az elektronika fejlődésével hozható összefüggésbe.

Logisztikai szolgáltatásaink

Raktározás – logisztika
Speciális logisztika
Szállítmányozás, disztribúció
Ipari logisztika
Rendezvénylogisztika

**********************************

Érdeklődik logisztikai szolgáltatásink iránt? Kérjen Ajánlatot!